Проведе се заседание на Консултативния съвет по воден транспорт в град Варна

Под председателството на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев се проведе редовно заседание на Консултативния съвет по воден транспорт към МТИТС в гр. Варна. В рамките на срещата беше представен и обсъден напредъка в работата на петте работни групи, назначени от министър Александър Цветков, които имат за задача да изготвят  предложения за […]

Проведе се заседание на Консултативния съвет по воден транспорт в град Варна Read More »