Развод, общи положения.

Нормативната уредба на развода се съдържа в чл. 99 – 107 СК Недопустим е развод по извънсъдебен ред, по административен или какъвто и да е непроцесуален. Уредба и в чл. 258 и следващите в ГПК. Материята е кодифицирана в тези текстове. Правната уредба на развода по българското законодателство е подчинена на два основни принципа: 1. […]

Развод, общи положения. Read More »