Програми по инициативите на ЕС

В рамките на финансирането от ЕФРР за програмния период 2000-2006г. се развиват две инициативи на ЕС- Интеррег III и Урбан II. Най-значимата инициатива за развитие на трансграничното сътрудничество е програмата Интеррег. Първоначално тя е насочена към съвместни проекти в гранични райони на ЕС. Впоследствие са включени и гранични райони на страните от Цен­трална и Източна […]

Програми по инициативите на ЕС Read More »