Kомитет на регионите

Това е най-младата институция на ЕС, създадена с Договора от Маастрихт от 1991г. Той се състои от представители на регионални и местни власти с изборен мандат или политически фигури, избрани на национални форуми, н има консултативни функции. Членовете на Комитета на регионите сега са 222, и не могат да надвишават 350 (чл. 263). -Разпределение на […]

Kомитет на регионите Read More »