Социален диалог

Социален диалог – най-ефективният път за модернизиране на до­говорните отношения, адаптиране на организацията  на труда и раз­витие на адекватен баланс между гъвкавостта и сигурността В ЕС социалният диалог обединява организациите на работо­дателите и професионалните съюзи за дискутиране на общите действия, преговаряне и подпомагане развитието на дейността на институциите на ЕС. В рамките на индустриалните отношения […]

Социален диалог Read More »