Договор за наем

С договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя вещ за временно ползване, а наемателят да му заплати определена цена. От тази дефиниция се вижда, че м/у страните по договора за наем трябва да се постигне съгласие по два въпроса: 1.Относно вещта която се предоставя във временноползване; 2. Относно възнаграждението /цената/, която наемателя […]

Договор за наем Read More »