наемател

Имуществено застраховане

1. Общи бележки. Предмет на имуществените застраховки винаги е имуществено благо, оценяемо в пари. Съществуват различни видове имуществени застраховки в зависимост: 1) вида на застрахованото благо; 2) рисковете; 3) юридическият факт, който поражда застрахователното правоотношение – в момента няма задължително имуществено застраховане. 2.Застрахованият е лицето, което има правен интерес от застраховката – той може да е […]

Имуществено застраховане Read More »

Договор за наем

С договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя вещ за временно ползване, а наемателят да му заплати определена цена. От тази дефиниция се вижда, че м/у страните по договора за наем трябва да се постигне съгласие по два въпроса: 1.Относно вещта която се предоставя във временноползване; 2. Относно възнаграждението /цената/, която наемателя

Договор за наем Read More »