Принципи на данъка

1.1. Съразмерност на облагането – всеки данък трябва да бъде съобразен с икономическото и финансово състояние на данъкоплатеца и да не пречи както на неговото съществъване така и на участието му в обществения възпроизводствен процес. 1.2. Определеност на данъка – данъкът трябва да бъде така организиран, че за данъкоплатеца да не съществува затруднение при определяне […]

Принципи на данъка Read More »