Предпоставки за развитие на европейската икономическа интеграция

Развитието на интеграционните процеси в Европа се основава на европейската идея и търсенето на форми за очертаване на идентич­ността и единството на държавите от континента. Идеята за обединена Европа възниква през XIX век и се свързва с преодоляването на националистичните настроения и икономическите противоречия м/у отделиите държави. Важно място в това отношение заема виждането за […]

Предпоставки за развитие на европейската икономическа интеграция Read More »