ЦБ. Място на ЦБ в системата

Националната, централната или емисионната банка е изключително важна финансова структура за всяка съвременна държава и нейното национално стопанство. Централната банка на България е БНБ, а нейната дейност е уредена в Закон за БНБ, в сила е от 10.06.97 г. и последващите го изменения и допълнения. Основна задача на БНБ е да въздейства за поддържане стабилността […]

ЦБ. Място на ЦБ в системата Read More »