Мъжка папрат, противоглистна папрат — Nephrodium filix mas Rich. Сем. Папратови — Polypodiaceae

Разпространение. Расте из влажните и сенчести места, по горите и храсталаците до 1800 м н. в. във всички наши планини. Описание. Многогодишно спорово растение без надземни стъбла. Коренището е дебело, косо, като в задната си част посте­пенно умира, а от предната му млада част излизат елипсовидни, двойноперести, дълбоко нарязани листа, дълги до 1 м. В […]

Мъжка папрат, противоглистна папрат — Nephrodium filix mas Rich. Сем. Папратови — Polypodiaceae Read More »