мухоморка

Зелена сурогризка

Amanitopsis vaginata var. crocera ю н и—o к т o м в p и Среща се в широколистните гори и по-рядко в иглолистните. Обича по­вече покрайнините на храсталаците и поляните около тях. Расте поединично и в малки групички по няколко. На повърхността на земята се появява бяло продълговато яйце, което, когато плодното тяло вътре в […]

Зелена сурогризка Read More »

Лимоненожълта мухоморка

Amanita citrine юни — октомври Хубава стройна гъба. Среща се в широколистните и по-рядко в иглолистните гори покрай храсталаците, по поляните и в близост с дърветата. Появява се единично и групово заедно със зелената мухоморка (Amanita phalloides). На повърхността на земята се показва малка тъмнокафява топчица (пъпка), която, като нарасне, се разпуква и от нея

Лимоненожълта мухоморка Read More »

Зелена гълъбка

Russula virescens юли — октомври Расте в широколистните гори, храсталаците и по покрайните на горите. У нас се среща по всички планини из широколистните горски пояси. Шапката в началото е полукълбеста, после сводеста. Цветът й е про­менлив — зелен, жълтозелен, кафявозелен. Частично избелява и се напуква на неправилни парченца, които остават като петна по шапката.

Зелена гълъбка Read More »

Бяла леплива мухоморка – Amanita virosa, юни—октомври

Amanita virosa юни—о к т о м в р и Расте в иглолистните и смесените гори, по горските поляни, покрай хра­сталаците, на варовити почви. Бялата леплива мухоморка се среща на топли места, единично, а може и групово заедно с другата бяла мухоморка. Шапката е белезникава, кълбовидна. Месото е винаги белезникаво и с неприятна миризма. Пластинките

Бяла леплива мухоморка – Amanita virosa, юни—октомври Read More »