Лекуване с мислова сила на стомаха

Ние твърдим, че повечето болести водят началото си от разстройства на дейността на стомаха и храно­смилането. Несмилането и неправилното хранене са в основата на 9/10 от болестите. Логично е лечението да започне с отстраняването на причината, довела до раз­строеното здраве. Болният трябва да застане прав пред вас или да легне по гръб. Потупвате го леко […]

Лекуване с мислова сила на стомаха Read More »