Моят дом е моята крепост завинаги

Моят дом е моята крепост! Мястото, където аз и Семейството ми се чувстваме добре, заедно, защитени, където споделяме радости и проблеми, удоволствия и житейски ситуации. Мястото където въпреки всичко и всички ние се прибираме след работния ден, училище, командировка  и пр. Мястото където ние сме общност, показваме уважение един към друг, търпим слабостите си, правим […]

Моят дом е моята крепост завинаги Read More »