svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Други устни комуникации

1. Телефонни разговори

Телефонният разговор е традиционна устна комуникация. Телефонът като техническо средство е навлязъл така дълбоко в живота ни, че ние понякога започваме да злоупотребяваме с него. Например предпочитаме да говорим по телефон надълго и нашироко, тъй като това ни спестява време, а избягваме устния разговор “лице в лице”, понеже мислим, че той изисква време. Това е съвсем погрешна представа. Разговорът по телефон…

Read More

Оснави на бизнес комуникациите

1. Дефиниция, характерни черти и видове бизнес комуникации

Комуникацията е процес (дейност), чрез който хора, групи, организации, общности, намиращи се във взаимноизгодна връзка помежду си, създават, предават и използват взаимноизгодна информация, с помощта на която организират себе си и своята околна среда. Комуникацията има три взаимно свързани страни: комуникативна, интерактивна и перцептивна. Комуникативната страна представлява размяна на информация от общ интерес, интерактивната…

Read More

John Galliano с шоу на сетивата

New York Times определи колекцията на световно известния дизайнер John Galliano като нечувано и невиждано до сега шоу на сетивата, в което този път централно място заема съвременният мъж.

Цветовете, моделите, аксесоарите, както и цялата визия на мъжа за лято 2009 е всичко друго, но не и еднообразна или скучна. В нея могат да се открият индийски, ориенталски, хипи елементи, които представят мъжа като истински непукист, за който от значение е единствено стремежът за индивидуалност.

Моделите типично в стила на Galliano…

Read More