Природни дадености на Германия

Страната има площ 357,02хил.кв.км . Граничи / в км / с Нидерландия – 576 , Белгия – 152 , Люксембург – 135 , Франция – 446 , Дания – 68 , Полша – 462 , Чехия – 810 , Австрия – 815 , Швейцария – 363 и има брегова линия с Балтийско море – 430км […]

Природни дадености на Германия Read More »