морала

Съдебна практика. Правилата на морала. Справедливост

Правните норми не са единствените правила за поведение в ГПр. Наред с тях се прилагат и много принципи на морала. Това са нравствено етични правила за поведение, които мотивират и санкционират по своебразен начин социалното поведение. За гражданското право най-голямо значение имат моралните принципи и норми. Освен термина правила на морала се употребява и „добри […]

Съдебна практика. Правилата на морала. Справедливост Read More »

Аристотел /384-322г. Пр. Хр./Живот и дейност

Гениален продължител на делото на Платон и систематизатор за цялата древна гръцка философия се явява Аристотел. За живота на Аристотел ни дават сведения Диоген Лаертски и Дионисий Каликарнаски, които имат за първоначалник хрониста Аполодор / от ІІ. в.пр. Хр /. Аристотел е роден в Стагира /на Халкедонския полуостров/ през 384 година-същата година, през която се

Аристотел /384-322г. Пр. Хр./Живот и дейност Read More »

Философията като метафизика

Думата метафизика е от гръцки произход и е свързана с името на един от последователите на Аристотел – Андроник Родоски. Около средата на І в. пр. Хр. той събира и подрежда съчиненията на Аристотел, като поставя на първо място съчиненията по логика, след това съчиненията по физика и най-сетне след /зад, или отвъд физиката/ поставя

Философията като метафизика Read More »

Основни дялове във Философията и тяхната проблематика

Философското знание има определена структура.Вътре в  самата философска проблематика се открояват отделни раздели или дялове,различаващи се преди всичко по своята тематика. От гледна точка на класическите и традиционни възгледи исторически философията се структурира в съответствие със следните основни тематични раздели: ~ учение за битието или онтология; ~философско учение за истината и  познанието или епистемология и

Основни дялове във Философията и тяхната проблематика Read More »

Първанов: Консенсусът е ключово условие за трайно успешна политика

Датата 4 февруари 1997 година би трябвало да остане като един символ на разума. Това заяви президентът Георги Първанов в Софийския университет, предаде репортер на БГНЕС. Първанов подчерта, че решението за връщането на мандата на тогавашния президент Петър Стоянов не е било емоционално, а информирано. „Последното нещо, което може да чувства човек в такъв момент

Първанов: Консенсусът е ключово условие за трайно успешна политика Read More »