Елеатска школа

Синтезът, постигнат между религия и философия в питагорейството, продължава и по-нататък в елеатската школа, само че докато при питагорейството имаме преобладаване на ирационално-религиозния култ и мистичен елемент, при елеатците взема преднина рационалният елемент в разбирането за Бога. Основател на елеатската философска школа се смята Ксенофан. Тя и по това се отличава от питагорейството, че не […]

Елеатска школа Read More »