Въздействие на парите върху икономиката

В рамките на монетариската доктрина паричното въздействие може да се осъществява с четири категории пари: М1– пари и текущи влогове; М2 = М1 + срочни влогове в ТБ М3 = М2 + спестовни влогове; М4 = М3 + държавните финансови активи За монетаристите, парите, които се намират под контрола на ЦБ са “базисни пари”. Те […]

Въздействие на парите върху икономиката Read More »