Източници на продажбени отношения

1. Договорът е основен източник за продажбените отношения. 2. Съдебно решение по предварителен д/р – става въпрос за конститутивно съдебни решения по чл.19 ЗЗД и чл.33 ЗС (продажба на съсобствен имот). С предварителния д/р се поема задължение в бъдеще да се сключи окончателен. Всяка от странит по предварителния д/р може да предяви с/у другата иск […]

Източници на продажбени отношения Read More »