Данък върху недвижимите имоти

Данък върху недвижимите имоти – с този данък се облагат разположените на територията на страната сгради, дворни места, парцели и застроени земеделски земи за действително застроената площ и прилежащия й терен. С този данък не се облагат земеделските земи и горите. Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Този данък се […]

Данък върху недвижимите имоти Read More »