Аристотел /384-322г. Пр. Хр./Съчинения

Съчиненията на Аристотел са две категории: диалози и научни, учебни съчинения. По подобие на Платон, Аристотел е писал диалози, които по-късно Цицерон нарича образцови по елегантност на стила и златни по съдържание. Те са били предназначени за широка публика. При него обаче, диалогичната форма не представлява поетично произведение, както при Платон, а това е строго […]

Аристотел /384-322г. Пр. Хр./Съчинения Read More »