svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Клонове на коремната кухина

Коремната кухина дава две групи клонове – пристенни и весцерални. Пристенните клонове са долната диафрагмена артерия и ноясните артерии. Те кръвоснабдяват долната повърхност на диафрагмата, задната коремна стена, прешлените и съответните им части от гръбначния мозък. Към тази група принадлежи и срединната кръсцова аорта.

Весцералните клонове в зависимост от това колко органи кръвоснабдяват, те биват единични или двойни.

Единични са:

І. Червен…

Read More

Хипофиза

Тя е централен орган в системата на ендокринните жлези – упражнявайки регулаторно движение върху всички останали. Разполага се в хипофизната яма на турското седло на клиновидната кост. Покрито е от твърдата мозъчна обвивка, като по нея има малко отворче, през което преминава фуниевидно образувание, което се свързва с хипоталамуса (част от междинния мозък). При мъжа масата е 0,5 – 0,6 гр, при жените и бременните…

Read More

Гръбначен стълб.Строеж на прешлена

Изгражда се от 24 самостоятелни прешлена, кръстна и опашна кост. Самостоятелните прешлени се описват в 3 групи:  шийни, гръдни и поясни прешлени.

Всички прешлени, с изключение на първия имат общ фон на строеж. Изграждат се от тялоcorpus vertabrae), дъга (acceus vertabrae) и 3 типа израстъци – единичен бодилков (procesus spinoswus), двоен напречен израстък (procesus transversus) и 2 двойни  ставни израстъка (basis cranii externa) –…

Read More

Строеж на костите

Дълги кости – състоят се от средна част, тяло, корпус (диафиза) и два края (епифиза),горна (проксимална), долна (дистална).Между епифизите в края на ембрионалното развитие се формира епифитин хрущял, посредством който, става нарастването на дължина. След завършване периода на растеж, хрущяла вкостява и се нарича метафиза. Диафизата е изградена от контактно костно вещество. Средната й част е с дебелина  7 – 8 мм. към епифизите изтънява,…

Read More

Пранично лечение

Съгласно философията на йогите всички излъчвания от човешкия организъм се причиняват от „жизнената сила“,. Активният й принцип е проявлението на всемир­ната сила, наречена от тях „прана“. Те учат, че прана­та е всемирно начало, нещо, което прониква във всич­ко, навсякъде, в безкрайния Космос. Заедно с ума и материята тя е тройната проява на Бога в материал­ния свят. Модификации на праната са електричество­то, топлината,…

Read More

Лечение с мисъл

897Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта  може да изпъди всяка болест от човешкия организъм.
Мощно нещото е словото. Мощна е и човешка­та мисъл. Достатъчно е човек да приложи съзна­телно, с вяра мисълта си, за да опита силата й. За това е нужна воля. Чрез мисълта се лекуват хора от неизлечими, страшни болести. Повярва ли в силата на мисълта си, човек може да прави чуде­са с нея. Обаче за това се…

Read More

Разум и чувства

mozakДве много важни категории, за съжаление, прекалено често противопоставяни една на друга. Но вече е крайно време всички да започнат да приемат, че едното е невъзможно без другото. Както единият магнитен полюс не може да съществува самостоятелно без другия, така и разумът не може без чувствата и обратно. Физическата същност на тези две категории е енергия, както и всичко останало. Разумът е плюс (електричество), а чувствата – минус…

Read More

Човешкият мозък, най-сложната материя на всички времена !

brainКогато се говори за Божествения свят, за по-висока култура, имаме предвид човешкия мозък. Божественият свят е организиран свят, вследствие на което в него почти не стават промени. Същото може да се каже и за човешкия мозък. Най-малките промени стават в мозъка на човека. Той не се изтощава, не се изразходва както тялото. Веществото на човешкия мозък се отличава с голяма устойчивост. Най-големият капитал е вложен в мозъка. Мозъкът…

Read More

Подбуда кън знаието

Знание, подбуди„В гър­ди­те ми жи­ве­ят две души,

Една  от дру­га­та стре­ми се да се отдели,

Едната се пре­вър­з­ва здра­во о света,

Обзета от гру­ба жаж­да за наслада,

А дру­га­та се мощ­но от пра­ха из­ди­га

В по­лет към ви­си­ни­те на духа“.

/Фауст І, 1112 -1117./

С те­зи ду­ми Гьоте из­ра­зя­ва ед­на чер­та на чо­веш­кия характер, дъл­бо­ко за­лег­на­ла в не­го­ва­та…

Read More

Мисловните принципи

mozak, мисленеТеориите за „субективния ум“ и „подсъзнанието“ са твърде обърка­ни, тъй като ученикът открива, че в една група са поставени както върховните проблясъци на гения, така и пълните глупости на слабо развития човек, като умът на последния бил почти изцяло „субективен“.

За учениците, които са изучавали специално тези теории, ще кажем, че подобно изучаване без съмнение ще им помогне да разберат трите мисловни принципа на човека,…

Read More

Силата на мозъка – изработване на здравни навици

мozak, мозъкУморявали ли сте се понякога, опитвайки се да си припомните всичко, което трябва да направите? Винаги ви се иска другите да мислят за задълженията си: да помнят къде са си оставили нещата, да помнят насрочените си срещи, да си спомнят това, което са направили. И без това ви е трудно да мислите за собствените си неща, че да имате време да мислите и за…

Read More

Интуицията: можем ли да й се доверим?

Как ние хората можем да бъдем ефективни? Благодарение на мисленето, включително това относно други хора и действията им. Разбира се, правилното мислене.

Способността да мислим, да анализираме себе си и нашето поведение, да планираме напред, е вероятно качеството, което в най-голяма степен ни определя като човешки същества – венец на еволюцията. Но мисленето не е само благословия. То може да бъде…

Read More

Зелето е полезно за ума

Консумацията на зеленчуци помага на мозъка да остане млад и може да забави намаляването на умствените способности, свързано със стареенето, установиха американски учени. Възрастните хора, които изяждат повече от 2 порции зеленчуци дневно, изглеждат с около 5 години по-млади в сравнение с връстниците си, които консумират малко зеленчуци или въобще не хапват такива. Това са изводите от 6-годишно изследване на биолози и лекари от чикагския Институт по проблемите на стареенето, обхванало около 2000 мъже и жени на възраст над…

Read More

Бременността влияе положително на мозъка

Майчинството влияе положително на развитието на умствените способности на жената, като ефектът може да продължи с години, твърдят група учени под ръководството на проф. Крег Кинсли от университета в Ричмънд и проф. Кели Ламбърт от колежа в Рандолф-Макон в публикация в изданието American Journal of Public Health.

Според изследователите, след раждането на детето мозъкът на жената започва стремително да се развива: “Майчинството дава силен тласък в развитието на способностите за запомняне и обучение”, твърдят учените, като обясняват факта с позитивния…

Read More

Витамин D подобрява мозъчната дейност

Високото съдържание на витамин D в рибата и който се синтезира в кожата при излагане на слънце, подобряват функционирането на мозъка по съществен начин при мъже над 60-годишна възраст, твърдят британски учени в изследване.

То е проведено от учени от унитерситета в Манчестър в сътрудничество с техни европейски колеги. Наблюденията са правени на повече от 3000 мъже на възраст между 40 и 79 г. Като първи резултат става ясно, че хората с по-високи нива на витамин D са успели по-добре…

Read More