Философия,идеология и религия

Нашето общество се характеризира със следната двуизмеримост. Неговите геополитически, икономически и исторически дадености безусловно се поддават на научен анализ. Това ще рече, че за обективното научно изследване е  възможно да вниква все по-задълбочено и да подлага на безпристрастна  рационална критика силите, които отвън определят и детерминират човешката свобода. От друга страна тъкмо чрез смисъла на […]

Философия,идеология и религия Read More »