Религия – Църквата (в превод думата означава сбор от хора, община, общество)

Църквата (в превод думата означава сбор от хора, община, общество) въпреки идеалната цел, която обединява единомишленици, не ги прави идеални. Т.е., църквата, като всяко едно общество от хора, има положителните страни и недостатъците на това общество. Особено пагубно влияние й оказва сливането с властта – това унищожава постепенно демократичната основа. Духовността намалява толкова, колкото се […]

Религия – Църквата (в превод думата означава сбор от хора, община, общество) Read More »