Селско развитие

Глобализацията на световната търговия, нарастващите изисквания към качеството от страна на потребителите и разширяването на ЕС са значителни предизвикателства към Европейското селско стопанство. Промените са свързани не само с пазарите на селскостопански продукти, но и със състоянието на местните икономики в селските райони и бъдещето на сектора. Това обуславя потребността от насочване към балансирано развитие […]

Селско развитие Read More »