Хампи

Хампи – название на най-обширните руини на средновековния град Виджаянагар / „градът на победата” / на Деканското плато в Южна Индия , недалеко от едноименното село на юг от р.Кришна . Градът , основан в началото на ХІV в. , е център на голямата държава Виджаянагар , опора на индуизма , противостоящ през ХІV –ХVІІ […]

Хампи Read More »