Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“ (ИАОАК)

Седалище: Брюксел, Белгия eacea.ec.europa.eu Агенцията се занимава с практическите аспекти на европейските програми за финансиране на младежки, студентски и преподавателски програми, както и културни и медийни прояви.

Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“ (ИАОАК) Read More »