митото

Технология на митническия контрол по износа при юридическите лица.

Има три етапа: първичен документален контрол, първичен ефективен контрол, граничен контрол. Митнически контрол по временните режими. Основен принцип на митническия контрол по временните режими е предотвратяването на отклонението  на стоките от временното им пребиваване. Принципите на този контрол са свързани с: недопускане на редовен внос под формата на временен недопускане ощетяването на бюджета възможността за […]

Технология на митническия контрол по износа при юридическите лица. Read More »

Мениджмънт на митата при юридическите лица

Представлява съвкупност от методи за вземане на решения, които да осигуряват минималното митническо плащане и максимална печалба. Мениджмънта на митата при юридическите лица става на базата на следните принципи: законност – минимизирането на митническите плащания не трябва да е в противоречие със законовите норми. Предимство на крайния резултат пред междинния. Професионализъм и коректност в отношенията

Мениджмънт на митата при юридическите лица Read More »