Стоицизъм и религия

Учението на стоиците е подчертано религиозно. Според тях навсякъде в света и същевременно над света владее Абсолютен Разум, Бог, от който всичко произлиза, който всичко управлява и движи. Той е като някакъв огнен Дух, проникващ и обгръщаш в себе си всичко. Поради това учението за присъствието Божие навсякъде в света, стоицизмът дълго време съвсем неправилно […]

Стоицизъм и религия Read More »