Видове митнически режим

Видове митнически режим с преобладаващи икономически функции. Първият е режим на транзита. Разбират се тези стоки, които са поставени под контрола на митниците и се освобождават от мита посредством гаранции. Режим на складиране в митница. Разрешава свободно влизане на стоките в страната, където на строго определени места стоките се складират с цел понататъшен реекспорт и […]

Видове митнически режим Read More »