Мениджмънт на митата при физическите лица.

Обособяването на митнически режим при физически лица има за цел да обхване движението на стоките свързани с потреблението. Съществува особеност при този процес, тъй като акта на покупко-продажба не винаги съвпада с пълното амортизиране на стоката. Това поражда редица неопределености на потреблението. Неопределеност във времето. Неопределеност по местоположение. Неопределеност на ползвател. Неопределеност на предназначението. Мениджмънтът […]

Мениджмънт на митата при физическите лица. Read More »