митнически контрол

Определяне на митническия режим

От вида на митническия режим зависи величината на митническото задължение и времето за внасяне на митните сборове. Характерно е, че всяка страна определя своя система от митнически режими. 1.Внос на стоки – най-често използвания режим, при който чуждестранните стоки придобиват статут на местни стоки след извършването на всички митнически операции и след облагането им с […]

Определяне на митническия режим Read More »

Технология на митническия контрол по износа при юридическите лица.

Има три етапа: първичен документален контрол, първичен ефективен контрол, граничен контрол. Митнически контрол по временните режими. Основен принцип на митническия контрол по временните режими е предотвратяването на отклонението  на стоките от временното им пребиваване. Принципите на този контрол са свързани с: недопускане на редовен внос под формата на временен недопускане ощетяването на бюджета възможността за

Технология на митническия контрол по износа при юридическите лица. Read More »

Акцизи

Акцизите са стара и по-скоро древна и класическа форма на косвени данъци. Те не са изгубили своето значение и продължават да се прилагат и днес.  С акцизи се облагат отделни стоки и услуги, поради което се наричат индивидуални акцизи. Мотивите за облагането на отделни стоки и услуги с акцизи могат да бъдат: Фискални – осигуряват

Акцизи Read More »