svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Определяне на митническия режим

От вида на митническия режим зависи величината на митническото задължение и времето за внасяне на митните сборове. Характерно е, че всяка страна определя своя система от митнически режими.
1.Внос на стоки – най-често използвания режим, при който чуждестранните стоки придобиват статут на местни стоки след извършването на всички митнически операции и след облагането им с дължимите митни сборове.
2.Износ на стоки – представлява изнасяне на местни стоки…

Read More

Технология на митническия контрол по износа при юридическите лица.

Има три етапа: първичен документален контрол, първичен ефективен контрол, граничен контрол.

Митнически контрол по временните режими. Основен принцип на митническия контрол по временните режими е предотвратяването на отклонението  на стоките от временното им пребиваване. Принципите на този контрол са свързани с:
недопускане на редовен внос под формата на временен
недопускане ощетяването на бюджета
възможността за бързо преоформяне на временния режим в основен

Технология на митническия контрол по временните режими включва:
контрол…

Read More

Акцизи

Акцизите са стара и по-скоро древна и класическа форма на косвени данъци. Те не са изгубили своето значение и продължават да се прилагат и днес.

 С акцизи се облагат отделни стоки и услуги, поради което се наричат индивидуални акцизи. Мотивите за облагането на отделни стоки и услуги с акцизи могат да бъдат:

Фискални – осигуряват приходи за бюджета;

Социални – ограничаване и…

Read More