Икономика на митническото посредничество

Митническото посредничество е съвкупност от дейности при, които митническият агент представлява интересите на икономическите агенти при осъществяване на митническата процедура. Като всяка стопанска дейност и митническото посредничество трябва да бъде управлявано съобразно изискванията на пазарните закони. Митническият посредник извършва различни видове услуги. Могат да се разграничат на: 1.Услуги по митническо оформяне на износа. подготвяне на […]

Икономика на митническото посредничество Read More »