Митнически контрол

Митническият контрол представлява система от дейности предхождащи процеса на обмитяването на стоките. Той цели да се осигури пълното обмитяване на стоките и в същото време да не се допуска контрабандно движение на стоки. Обект на митническия контрол е движението на стоките от границата до техния собственик. за осъществяването на това е изградена митническа администрация, която […]

Митнически контрол Read More »