Определяне на митническия режим

От вида на митническия режим зависи величината на митническото задължение и времето за внасяне на митните сборове. Характерно е, че всяка страна определя своя система от митнически режими. 1.Внос на стоки – най-често използвания режим, при който чуждестранните стоки придобиват статут на местни стоки след извършването на всички митнически операции и след облагането им с […]

Определяне на митническия режим Read More »