Митническата политика

Инструменти за провеждане на митническа политика

Митническата политика използва множество методи и инструменти за постигане на целите си. Това са многобройни видими и невидими законови, икономически или административни процедури, които водят до засилване на ефекта от митата. Инструментите, които тя използва лесно се сменят и променят. В тази група се включват всички елементи на митото и неговата организация в съответната страна. […]

Инструменти за провеждане на митническа политика Read More »

Цели на митническата политика.

1.Фискални цели на митническата политика. Митата не са архаична и незначителна част от данъчната система на развитите страни, а са важен и структурен източник на приходи за държавата. Причините, които предопределят подобно отношение към митата са: Сравнително лесният и сигурен начин за събиране на приходите от митата. Митото е един от най-рентабилните данъци. Особената нееластичност

Цели на митническата политика. Read More »

Развитие на митническата политика в България

Митническата политика е съвкупност от дейности и механизми призвани да регулират външно-търговския обмен и да защитават националната икономика от конкуренцията на по-евтини стоки и услуги от чужбина. Митниците са първите административни учреждения създадени в България след Освобождението от Османско иго. Датират от 1879 г. След съставянето на първото българско министерство на финансите, продължават усилията за

Развитие на митническата политика в България Read More »