Ефекти на миническия съюз – Краткосрочните статични интеграционни ефекти

Краткосрочните статични интеграционни ефекти са свързани с първоначалната промяна в поведението на стопанските субекти и ползите при интегрирането на пазарите. Те са: *Създаване на търговия (trade creation) – получава се чрез насочването на търсенето на продукти вътре в съюза поради възможностите за избор на ефективен производител и по-ниски цени. *Отклонение в търговията (trade diversion) – […]

Ефекти на миническия съюз – Краткосрочните статични интеграционни ефекти Read More »