Участие на заместник-министър Марин Райков на 13-та сесия на Съвета по правата на човека

На 2 март 2010 г. в Женева заместник-министърът на външните работи Марин Райков направи изказване в рамките на сегмента на високо ниво на 13-та сесия на Съвета по правата на човека (СПЧ) към ООН. От името на българското правителство г-н Райков изрази солидарност с правителството и народа на Чили по повод на опустошителното земетресение и […]

Участие на заместник-министър Марин Райков на 13-та сесия на Съвета по правата на човека Read More »