Оспорване на индивидуалните административни актове по административен ред

Това производство е вторият етап от досъдебна фаза. Характерно е с процесуалното неравенство на страните. Водещ процеса орган е непосредствено по-горестоящия орган спрямо автора на акта. Това производства не е абсолютна процесуална предпоставка за обжалване на акта пред съда. Не всички актове могат да се обжалват по този ред. Не могат да се обжалват актове, […]

Оспорване на индивидуалните административни актове по административен ред Read More »