Административният контрол и надзор в управлението

Административният контрол е неразделна част от административната, изпълнителната дейност. Той прониква във всички звена на държавния управленски апарат, засяга всички техни прояви и начинания и наблюдава цялата, материално–техиичиска база, необходима за тяхната работа. За разлика от парламентарния контрол, административният контрол е властническа дейност, която се осъществява вътре в системата на държавно управление от органите на […]

Административният контрол и надзор в управлението Read More »