Размерът на минималната месечна работна заплата за 2010г. да бъде 240 лв

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри минималната месечна работна заплата за страната през 2010г., която ще бъде в размер на 240 лв. Минималната часова работна заплата ще бъде 1.42 лв. при нормална продължителност на работното време осем часа при 5-дневна работна седмица. Проектът за Постановление на Министерския съвет бе одобрен от социалните партньори. Според представителите […]

Размерът на минималната месечна работна заплата за 2010г. да бъде 240 лв Read More »