минерални извори

Природни дадености на Гърция

Страната има площ 131,96хил.кв.км и заема южната част на Балканския полуостров. Гърция има над 3000 острова / 170 населени / с обща площ 24,8хил.кв.км . Граничи / в км / с Албания – 256 , Македония – 262 , България – 493 , Турция – 212 и има брегова линия 15021км . Гърция притежава природни […]

Природни дадености на Гърция Read More »

Готови са резултатите от контролните проверки на концесионните договори за минерални води

Готови са резултатите от контролните проверки по изпълнението на сключените концесионни договори за добив на минерални води – изключителна държавна собственост. През септември м.г. министър Нона Караджова назначи Комисия за контрол на концесионните договори, сключени от името на министъра на околната среда и водите от името на държавата. До декември 2009 г. са извършени проверки

Готови са резултатите от контролните проверки на концесионните договори за минерални води Read More »