Одобрени са 17 заявления за промяна в предназначението на земеделски земи

Колеги, Изпращаме ви информация за направените промени в предназначението на земеделски земи от Държавния поземлен фонд по повод появилите се спекулации в публичното пространство. В периода 27 юли 2009 г. до 2 февруари 2010 г. са постъпили в комисиите по чл.17 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) общо 23 броя искания. Те са […]

Одобрени са 17 заявления за промяна в предназначението на земеделски земи Read More »