svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Гражданскопроцесуално право (ГПсП)

1.  ГПсП може да се разглежда и като съвкупност от правни норми, като институция (правен отрасъл), т. е. включена в правния ред възможност за зашита на накърнени граждански права. Тези норми уреждат действията, които образуват ГПс като производство; правата и задълженията, които образуват ГПс като ПО и последиците, в които се състои ГПс като защита-санкцня.
2.  Източници: Конституция, ЗСВ, ГПК, Закон за адвокатурата; тълкувателните актове на…

Read More

Инвестиционната политика като основа на инвестиционният мениджмънт.

Ориентир за разграничаване на клиентите на един от друг са индивидуалните инвестиционни цели. Тези цели се определят от позициите на клиента по отношение на риска и очакваната възвращаемост. В инвестиционната теория намират приложение кривите на безразличието. Те се описват като успешен метод за описване на целите. Определянето на кривите на безразличието се прави чрез оценяване на равнището на рисковата поносимост.
Рискът съществува във всяка операция свързана…

Read More

Методи, пренебрегващи дисконтирането на паричните потоци

Метод “период на изплащане”. Отчита времето, необходимо за да се изплатят направените инвестиции чрез приходите от експлоатацията им.
РР = Та + (CFi  –  CFi-x)
CFi
РР е периода на изплащане;
Та – броят на годините, предхождащи годината на изплащане на проекта;
CFi – размерът на целия акумулиран приходен паричен поток през годината на изплащане на проекта i;
CFi-x – частта на паричния поток, реализирана от момента на настъпване на периода…

Read More

Анатомия на човека

Анатомията на човека е биологично морфологична наука. Названието анатомия – гр. Anatome – разсичам, разчленявам. Тя отразява същността на най-стария метод на изследване в анатом. на човека – дисектирането на трупове. Анат. на човека изучава макроскопския строеж на формите на човешкото тяло. При това изследване данните се получават на основата на увеличението на невъораженото човешко око и увуличителните възможности на лупа. Микроскопския строеж на човешкото…

Read More

Антропологичност на философията

а/Само човекът измежду живите същества има философия, както изобщо има религия и култура, защото той притежава мислещ дух, а животните – само витална душа;

б/ „без оглед на обстоятелството дали знаят това или не, всички хора имат някаква философия“/К.Попър/, колкото и примитивна и далеч от науката да е тя.“Доколкото човек съществува,дотолкова по определен начин  се постига и философствуването“/М.Хайдегер/.

в/ духовността на човека – предусловие за философията – се състои…

Read More

Как да отслабнем след 45 години?

Четиридесетгодишните жени тежат повече от тридесетгодишните, а тези, които са на 50 години, надминават по тегло четиридесетгодишните. Това не е наблюдение, а научен факт. След тридесетте на всеки 10 години прибавяме средно по 5-8 кг.

С какво ни вредят излишните килограми, навярно не е необходимо да обясняваме. Заедно с тях пристигат болестите: артериална хипертония, атеросклероза, захарен диабет, болки в гръбначния стълб и ставите. Заедно с по-горе приведения факт, че на всеки 10 години задължително се трупат килограми, стигаме до извода:…

Read More

Как да подсилим имунната система?

С ваш приятел се качвате в претъпкан автобус. Човекът до вас киха и подсмърча. След няколко дни вие се разболявате, а вашият приятел изложен на същите микроорганизми – не. Причината е в имунната система. В зависимост от нейното състояние някои хора се разболяват, а други остават здрави. (още…)

Read More