Измерване на възвращаемостта на акциите

Измерване на възвращаемостта на акциите – възвращаемостта е един от най-трудно определимите показатели. Всички модели се стремят към по-точно прогнозиране на очакваните резултати, но в крайна сметка всички тези модели остават прогнозистични. Има 2 направления на съвременния инвестиционен анализ: 1/ Методът на прякото транспортиране – това е най-лесния, но и най-неточния метод. Състои се от […]

Измерване на възвращаемостта на акциите Read More »