svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Общо 67 месо и млекопреработватели не отговарят на изискванията на ЕС
С решение на Европейската комисия (ЕК) до 31 декември 2009 г. беше даден преходен период за 585 месо и млекопреработвателни предприятия в България да отговорят на европейските санитарни и хигиенни изисквания. Към края на 2009 г. неотговарящите на тези регламенти са общо 67 предприятия, отчитат от Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС).


Месодобивните и месопреработвателните предприятия, включени в списъка са 378. От тях 330 са изпълнили структурните…

Read More