svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Идея на обучението

Новата парадигма на обучението обвързва дейностите по обучение и тренировка с целите на компанията, групата и отделния служител, а успеха на това обучение се измерва с постигнатите цели. Това обаче изисква промяна във възгледите на мениджърите. Обучението не бива да се счита за неизбежен разход. Непрекъснатото обучение на всички служители трябва да стане част от бизнес плана и следва да се счита за основен фактор за успеха на компанията.

Read More

Дългосрочно финансово планиране и финансово моделиране

Дългосрочно финансово планиране – технологията на дългосрочното финансово планиране е подобна на тази, която се използва при съставянето на текущия бюджет.Разликата е в това, че се прави за по-дълъг период в бъдещето и с по-малко детайли .За дългосрочните планове е характерно, че трябва да бъдат периодично оценявани.При дългосрочното планиране вниманието се насочва към капиталовата структура – дълг и акционерен капитал.
Финансово моделиране – представлява комбинация от…

Read More

Разновидности на дивидентна политика

– политика на постоянни и нарастващи дивиденти – целта е да се подържат постоянни дивиденти , докато нарастването на възможността за трупане на печалби и способността на заделяне на пари не позволи да се увеличат дивидентите.Мениджърите повишават дивидентите , само когато са сигурни , че могат да подържат високо ниво за неопределен период.
– политика на стабилни дивиденти – когато печалбите от акция са сравнително умерени…

Read More

Около 40 % от работещите в сферата на туризма нямат никакви дипломи

Около 40 % от работещите в сферата на туризма нямат никакви дипломи. Това каза на кръгла маса по проблемите на човешките ресурси в сферата на туризма Цветан Тончев, председател на Българската туристическа камара, предаде репортер на Агенция „Фокус” . Тончев посочи, че годишно в страната висшите учебни заведения, които са 18, и професионалните колежи, обучават около 2000 души. По думите му е необходимо да има изискване да се обучават хората…

Read More