svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Характеристика на бизнес фалита

Характеристика на бизнес фалита – той се състои от 2 части:
– икономически фалит – означава , че разходите надвишават приходите т.е. вътрешната възвращаемост от инвестициите е по-ниска от величината на авансирания капитал.
– финансов фалит – означава , че има несъстоятелност.Фирмата не е в състояние да върне в срок своите задължения.
Неплатежоспособност и банкрут – когато нетната стойност е по-малка от изискуемия пасив.
Причините за фалита може да…

Read More

Модел за растеж на фирмата на Л. Грейнър

Според някои специалисти малък е онзи бизнес, който предприемачът е създал с намерението и виждането, че няма впоследствие да бъде разширяван. Други смятат, че малък е всеки бизнес, преди да е достигнал нивото на организационната си зрелост. Привърженик на такова становище е и американският учен, който изследва организационната структура на фирмите L. Greiner (Лари Грейнър). В модела на L. Greiner ръстьт на фирмата се представя…

Read More