svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Каталепсия

Аз се отнасям отрицателно към предизвикването на по­добно състояние и ви препоръчвам да го избягвате. Каталепсията се предизвиква по следния начин. Да предполо­жим, че сте приспали един медиум. Направете пасове по дължината иа тялото му, от главата до краката и му каже­те: „Сега ти ще станеш съвършено неподвижен, сега ти си къс желязо и няма да можеш да сгъваш тялото си. Където и както да те положа, ти ще…

Read More